Κατασκευή & Ανάπτυξη

Development

Development

Η εταιρεία μας Kantou Construction & Development αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών,  την επίβλεψη και την κατασκευή της ιδανικής για εσάς κατοικίας. Αναλυτικότερα, κατόπιν συναντήσεως με τον πελάτη και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και το οικονομικό του πλάνο ακολουθούμε τα εξής στάδια:

  • Ραντεβού με αρχιτέκτονα και σχεδιασμό
  • Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων
  • Έκδοση άδειας οικοδομής
  • Ανέγερση οικοδομής
01
Ραντεβού με αρχιτέκτονα και σχεδιασμό
02
Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων
03
Έκδοση άδειας οικοδομής
04
Ανέγερση οικοδομής

Construction

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή κατοικιών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών. Η υλοποίηση τους γίνεται βάση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος, στοχεύοντας στην ποιότητα, στις προσιτές τιμές και στη λειτουργικότητα τους.

Construction

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή κατοικιών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών. Η υλοποίηση τους γίνεται βάση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος, στοχεύοντας στην ποιότητα, στις προσιτές τιμές και στη λειτουργικότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Type at least 1 character to search